کانون فرهنگی وهنری امام هادی(ع) ارومیه- تخصصی نماز

توصیف فعالیتهای فرهنگی ومذهبی وقرآنی

به همت اساتید قرآنی جلسات مختلف شهرارومیه ساعت 20 دوم دیماه سال جاری مجمع قاریان وحافظان قرآن کریم درمحل ذائمی خود واقع درمسجد خطیب برگزارخواهد شد .دراین محفل نورانی آقای دادخواه قرآن آموز جلسه قرآنی استادصمدمحمدپوربه قرائت خواهد هرداخت این مجمع هریکماه درمحل دائمی خود برگزار می شود.

نوشته شده در شنبه, دي 2, 1391ساعت 12:11 بعدازظهر توسط ندارم نظر(0) |

جلسات قرآن کریم توسط کانون امام هادی(ع)ارومیه درمسجدحاج متاعی به همت استاد وقاری بین المللی آقای حاج صمد محمدپور روزهای سه شنبه هرهفته بعداز نماز مغرب وعشاء
نوشته شده در پنجشنبه, آبان 18, 1391ساعت 10:43 قبل‏ازظهر توسط ندارم نظر(0) |